Vũ khí ánh sáng chuyên diệt vi khuẩn trong bệnh viện

Thiết bị giúp tiêu diệt mầm bệnh trong bệnh viện
 
 
Thiết bị giúp tiêu diệt mầm bệnh trong bệnh viện

 Đoàn Dương (Video: Mayo Clinic)

Nguồn: vnexpress.net