Đội ngũ robot tăng cường an ninh ga tàu dịp Tết ở Trung Quốc

Đội quân robot tăng cường an ninh ga tàu dịp Tết ở Trung Quốc
 
 
Đội quân robot tăng cường an ninh ga tàu dịp Tết ở Trung Quốc

 Đoàn Dương (Video: Xinhua)

Nguồn: vnexpress.net