Danh từ tiếng Anh chỉ người ngồi lỳ xem TV cả ngày

Nguồn: video.vnexpress.net