Dàn khí tài không cứu nổi tiêm kích Israel trước tên lửa Syria

Dàn khí tài không cứu nổi tiêm kích Israel trước tên lửa Syria

Đồ họa: Việt Chung

Nguồn: vnexpress.net